Book your accommodation

Book your accommodation via the web application, easily and securely. Thank you!

Your Bella Vista!

Uvijeti poslovanja / Terms and conditions

bella logo2

Hotel Bella Vista

1.1 INFORMACIJE O PRODAJNOM MJESTU
• SRCE DALMACIJE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i turizam
• Trgovački sud u Splitu, MBS 060206514
• OIB: 71705372144
• Gornja Vala 46, 21 333 Drvenik (općina Gradac), Republika Hrvatska
• E-mail: info@hotelbellavista.hr / Tel: +385 21 628 171

1.5.1 Sigurnost plaćanja kreditnim karticama
Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem
interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom
podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi spriječavanja neovlaštenog pristupa
prilikom njihovog prijenosa.
Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom
komunikacije između korisnikovog računala i WebPay servisa, te obratno.
WebPay servis i financijske ustanove razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN),
koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa.
Monri Payment Gateway je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa
i Mastercard pravilima.
Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama.

1.5.2 Zaštita osobnih podataka
Obavezujemo se pružati zaštitu osobnim podacima kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne
podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informiramo kupce o načinu
korištenja prikupljenih podataka, redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih
podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za
marketinške kampanje.
Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za
obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite
privatnosti.

1.5.3. Uvjeti rezervacije
Zahvaljujemo se na rezervaciji i molimo da obratite pažnju na naše uvjete:

UVJETI REZERVACIJE
Upiti i rezervacije primaju se putem naše web stranice (e-mail ili prijavnica), telefonom ili osobno na
recepciji hotela.

Za potvrdu rezervacije potrebno je uplatiti 30% od ukupnog iznosa smještaja.
Plaćanje akontacije moguće je izvršiti ONLINE/KREDITNIM KARTICAMA: Mastercard®, Maestro®,
Visa, Diners. ili OFFLINE putem bankovnog transfera.
Za plaćanje se prihvaćaju slijedeće kreditne kartice: Mastercard®, Maestro®, Visa, Diners.
Plaćanje akontacije putem bankovnog transfera/po predračunu, za goste bez kreditne kartice, treba se
izvršiti najkasnije 2 dana nakon nastanka rezervacije. Za detaljnije informacije i predračun molimo
kontaktirajte naš odjel rezervacija na e-mail info@hotelbellavista.hr.
Ostatak iznosa rezervacije potrebno je uplatiti do 7 dana prije dolaska u hotel. Finalni račun se izdaje na
recepciji hotela prije odlaska.
Ukupna cijena smještaja uključuju turističku pristojbu i troškove rezervacije.
Navedene cijene su informativne, a hotel zadržava pravo izmjene.
Želite li promijeniti ili otkazati napravljenu rezervaciju, izmjene možete napraviti putem online bookinga
ili poslati upit na naš e-mail, u skladu sa pravilima Otkaza rezervacije.

UVJETI OTKAZA REZERVACIJE:
Besplatno otkazivanje do 7 dana prije dolaska.
U slučaju otkaza rezervacije 7 – 1 dana prije dolaska, naplaćuje se 30% od iznosa rezervacije
U slučaju otkaza rezervacije 1 – 0 dana prije dolaska ili u slučaju nedolaska gosta, naplaćuje se 100 % od
iznosa rezervacije

Promjenu rezervacije ili otkaz rezervacije možete izvršiti putem online bookinga ili poslati upit na e-mail,
u skladu sa uvjetima otkaza rezervacije.
Za dodatne informacije molimo kontaktirajte naš odjel rezervacija: tel: +385 21 628 171, e-mail:
info@hotelbellavista.hr

PRIJAVA/ODJAVA:
Prijava u hotel je nakon 14:00 h, na dan dolaska
Odjava iz hotela je do 10:00 h, na dan odlaska

Rezervaciju garantiramo do 24:00 sata, na dan dolaska. Molimo obavijestite nas u slučaju kasnog dolaska.
U suprotnom, ne možemo garantirati rezervirani smještaj.
Objekt zadržava pravo naplatiti dodatne troškove za kasne odjave.

PRAVO NA PRIGOVOR
Ako su usluge iz ponude nekvalitetno izvršene, gost može uložiti pismeni prigovor. Svaki gost ima pravo
prigovora zbog neizvršene uplaćene usluge. Svaki gost – nosilac potvrđene rezervacije, prigovor podnosi
zasebno. Gost je dužan surađivati s osobljem smještajne jedinice u dobroj namjeri da se otklone uzroci
prigovora.
Postupak u svezi s prigovorom:
Gost je dužan odmah na recepciji reklamirati neodgovarajuću uslugu ili o tome obavijestiti Hotel Bella
Vista, na e-mail: info@hotelbellavista.hr ili poštom : Gornja Vala 46, 21 333 Drvenik.

Hotel Bella Vista će pisanim putem potvrditi njegov primitak te odgovoriti na prigovor u roku od 15 dana
od dana podnošenja prigovora.

SUDSKA NADLEŽNOST
Svi sporovi ili nesuglasice rješavat će se dogovorno na način prihvatljiv za obje strane, a ukoliko se ne
može doći do rješenja, prihvaća se arbitraža mjesno nadležnog suda.

ENG
1.5.1 Credit card purchase security
Confidentiality of your information is protected and secured by using SSL encryption. Pages for web
payment are secured by using Secure Socket Layer (SSL) protocol with 128-bit data encryption. SSL
encryption is a data coding procedure for prevention of unauthorized access during data transfer.
This enables a secure data transfer and prevents unauthorized data access during communication between
user and Monri WebPay Payment Gateway and vice versa.
Monri WebPay Payment Gateway and financial institutions exchange data by using their virtual private
network (VPN) which is also protected from unauthorized access.
Monri Payments is PCI DSS Level 1 certified payment service provider.
Credit card numbers are not stored by Merchant and are not available to unauthorized personnel.

1.5.2. Protection of personal data
We are committed to provide service of protection of our customer’s personal data in a way that we collect
only essential basic information about our buyers that are necessary for fulfilling our obligations. We also
inform our customers about the way we collect information and regularly give customers an option about
how their information will be used, including the possibility to decide whether their name should be
included or omitted from the lists used for marketing campaigns.
All user information is strictly guarded and are available only to the employees who need that information
for completing the job.
All our employees and business partners are responsible to follow the principles of confidentiality
protection.

1.5.3. Terms of reservations
Thank you for your reservation. Please pay attention to the following terms and conditions:

TERMS OF RESERVATIONS
Requests and reservations are accepted via our website (e-mail or application form), by phone or in
person at the hotel reception.
Advance payment of 30% of the total amount is required at the time of booking.
The advanced payment can be made ONLINE/BY CREDIT CARD: Mastercard®, Maestro®, Visa,
Diners or OFFLINE via bank transfer.
The advanced payment via bank transfer, for guests without a credit card, must be made no later than 2

days after the reservation was made. For futher information as well as pro-forma invoice please contact
the reservation department by e-mail info@hotelbellavista.hr
The following credit cards are accepted for payment: Mastercard®, Maestro®, Visa, Diners.
The remaining amount of the reservation must be paid up to 7 days prior to arrival at the hotel. The final
invoice is made at the hotel reception before departure.
Total accommodation prices include tourist tax and reservation costs.
The listed prices are informative, and the hotel reserves the right to change them.
If you want to change or cancel a reservation, you can make changes via online booking, in accordance
with the cancellation policy or contact us by e-mail.
For additional information, please contact our reservation department: phone: +385 21 628 171, e-mail:
info@hotelbellavista.hr

CANCELLATION POLICY:
Free of charge cancellation up to 7 days prior to arrival.
In case of cancellation 7 – 1 day prior to arrival, 30% of the reservation amount will be charged
In case of cancellation 1- 0 days prior to arrival as well as NO SHOW, 100% of the reservation amount
will be charged

CHECK-IN / CHECK-OUT
Check-in time: after 14:00 on the day of arrival
Check-out time: until 10:00 a.m. on the day of departure
The room will be guaranteed until 24.00 hrs (midnight). In case of late arrival, please contact the hotel
reception desk. Otherwise, we can’t guaranty the providing of the agreed services.
The hotel reserves the right to charge additional costs for late check-out.

THE RIGHT OF OBJECTION
Should the services provided not be satisfactory, the customer can file a written complaint. Every
customer has a right to complain for the service that was paid but unfulfilled. Every customer –
reservation holder, files a separate complaint. The guest is required to cooperate with employees with a
good faith in order to rectify the problem.
The procedure for making a complaint:

The guest is required immediately at the reception inadequate service or notify the Hotel Bella Vista by e-
mail info@hotelbellavista.hr or by the post to Hotel Bella Vista, Gornja Vala 46, 21 333 Drvenik. Hotel

Bella Vista will confirm in writing its receipt and respond to the complaint in no more than 15 days of
filing the complaint.

JURISDICTION
Any disagreements should be settled in a satisfactory manner for both parties, and if a solution cannot be
reached, arbitration of territorially competent court will be accepted.

Hotel Bella Vista

bella logo1

Contact

HOTEL BELLAVISTA DRVENIK

Novootvoreni hotel Bella Vista krasi elegancija, visoka kvaliteta i raznovrsnost sadržaja.

ADRRESS

Gornja Vala bb, HR – 21333 Drvenik, Croatia, Everyday 7:00-23:00

Phone - Fax -Email

Tel: +385 21 628 171, Fax: +385 21 628 163 e-mail: info@hotelbellavista.hr

Newsletter Sign Up