HOTEL BELLA VISTA, Gornja Vala 46, HR – 21333 Drvenik, Tel: +385 21 628 171, Fax: +385 21 628 163

Kućni red

Smještaj u hotelu može dobiti osoba koja je uredno prijavljena na recepciji. Smještaj u hotelu zaračunava se za puni dan, računajući od 14 sati jednog dana do 11 sati sljedećeg dana.
Zadržavanje sobe poslije 11 sati povlači naplatu za dnevni odmor.

Zadržavanje sobe nakon 18 sati povlači naplatu za noćenje. Odlazak, odnosno prestanak korištenja hotelske usluge, gost mora prijaviti recepciji do 11 sati tekućeg dana. Prilikom napuštanja hotelske sobe molimo Vas da istu zaključate i ključ predate na recepciju. Ako gost boravi u hotelu duže od sedam dana, obavezan je nakon svakog petog dana podmiriti svoje obveze na blagajni recepcije. Dragocjenosti i novac predati na čuvanje recepcioneru, uz pismenu potvrdu, u protivnom hotel ne odgovara za izgubljene dragocjenosti i stvari.

U HOTELSKIM SOBAMA ZABRANJENO JE:
– Uvođenje životinja, unošenje lakozapaljivog i eksplozivnog materijala, pranje i glačanje rublja, upotreba instrumenata, uništavanje inventara, svađa i izazivanje nereda kao i ometanje mira drugih korisnika hotela.
– Primati posjete u sobi. Posjete možete primati u prostorijama namijenjenim zajedničkim boravku, restoranu.
– Za neplaćanje ili nanošenje štete hotelu zadržavamo stvari gosta do naplate dugovanja.
– Za ne pridržavanje kućnog reda zadržavamo pravo otkazivanja smještaja uz punu nadoknadu cijene.

Ako imate svoje želje, pohvale, sugestije ili žalbe priopćite ih recepciji ili upravi hotela.